Hírek

Alapítványi pályázat: „Pénzügyi tudatosságra nevelő iskola 2019”

A Pénzügyminisztérium 2019. augusztus 14. napján „Pénzügyi tudatosságra nevelő iskola 2019” elnevezésű pályázati kiírást tett közzé, melyre a Kandó Kálmán Középiskola Tanulóiért Alapítvány 2019. szeptember 26. napján pályázatot nyújtott be. A Támogató a pályázatot elbírálta és 2019. október 30. napján támogatásra alkalmasnak minősítette.

A pályázat célja az általános és középfokú iskolákban tanuló diákok pénzügyi tudatosságának fejlesztését szolgáló programok támogatása azokon az alapítványokon és egyesületeken keresztül, amelyek alapító okiratban, illetve alapszabályban foglalt célja egy adott oktatási intézmény tevékenységének támogatása.

A támogatás olyan tanórán kívüli iskolai programok megvalósítását kívánja segíteni, amelyek különböző tantárgyak (matematika, informatika, történelem, földrajz, pénzügy, életvitel) tematikájához kapcsolódnak és innovatív, gyakorlatorientált módszereket alkalmazva (pl. drámapedagógia, projektmunka, gamifikáció) járulnak hozzá a tanulók pénzügyi tudatosságához szükséges ismeretek és készségek elsajátításához és bővítéséhez. A pályázat útján lehetőség nyílik a tanórán kívüli programok megvalósításához szükséges megfelelő pénzügyi kompetenciával rendelkező szakértők (gyakorló pénzügyi szakemberek, pénzügyi-gazdasági felsőoktatásban tanuló hallgatók) bevonásának támogatására is.

A Pályázat keretén belül 6 db asztali számítógép beszerzésére került sor, melyek a programban résztvevő diákok és pedagógusok számára biztosítják a digitális tananyaghoz való hozzáférést.

A pályázat időtartama a kiírás szerint 2019. december 15. – 2020. június 15-ig tartott, de a koronavírus járványra való tekintettel a pályázati kiírást 2020. december 15-ig meghosszabbították. A Budapesti Corvinus Egyetemmel közösen fejlesztett tananyagokat különböző tanórán kívüli tevékenységek, fakultatív foglalkozások keretében sajátíthatták el a diákok, továbbá az online térben is volt lehetőség ezek továbbítására, feldolgozására. A projektbe bevont résztvevők, tanulók, a megszerzett ismeretek és tapasztalatok alapján számos online teszten bizonyítottak.

Bízom benne, hogy diákjaink hosszú távon profitálnak majd a projekt során megszerzett pénzügyi ismereteikből.

Józan Kornélia
Kandó Kálmán Középiskola Tanulóiért Alapítvány elnöke