Közérdekű adatok

Közzétételi lista

XI. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

  1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:

Kisvárdai Szc Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve,

Kisvárdai Szc Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

4625 Záhony, Kárpát út 4.

a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele

Kisvárdai  Szakképzési Centrum adószáma: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15

a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)

Telefonszám: 06-45-525-046
E-mail cím: titkarsag.zkando@gmail.com
Honlap: www.zkando.hu

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve

Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve

Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.

b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

Frissítve: 2022.11.18.
Alapító és fenntartó: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Típusa: állami szervezet
Címe: 1011 Budapest, Szemere utca 6.
Postai címe: 1884 Budapest Pf.1.
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Honalap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu,


Archív:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 4775942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

c) a feladat ellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai

Kisvárdai Szakképzési Centrum
Székhely: 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
Adószám: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
Telefon: +36 44 488 031
Email:  kisvardaszc@kisvardaszc.hu
Honlap: https://kisvardaiszc.hu/

d) Az Onytv. 1/A melléklet I.rész 1.pont B.) alpontja alapján a főigazgató,  a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége

Főigazgató: Bodnár Attila Sándor
Telefon: +36 45 488 031
E-mail: bodnar.attila.kszc@gmail.com 
Kancellár: Matus Attila Imre
Telefon: +36 45 488 031

E-mail:kisvardakancellar@gmail.com

Igazgató: Vass Levente

Telefon: 06-30-816-0495

E-mail: vasslevente.zkando@gmail.com

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ADAT LEÍRÁSA

FRISSÍTVE: 2023.10.25.

ADAT

1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

6. a szakképző intézmény szakmai programja

6. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata

6. a szakképző intézmény házirendje

8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei

ARCHÍVUM

ADAT LEÍRÁSA

FRISSÍTVE: 2023.10.25.

ADAT

1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

6. a szakképző intézmény szakmai programja

6. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata

6. a szakképző intézmény házirendje

8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei

Egységes Közadatkereső Rendszerre mutató hivatkozás: http://kozadattar.hu/

Kompetencia mérés eredményei:

Kattintson a megtekinteni kívánt évre:

2022 Matematika

2022 Szövegértés

2022 Intézményi összefogalaló

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

Munkavédelmi Szabályzat letöltése

Tűzvédelmi Szabályzat letöltése