Hírek

Vizer Zoltán Szakképzésért díjat kapott iskolánk pedagógusa

A díjat a Kisvárdai Szakképzési Centrum hozta létre a néhai főigazgató helyettes, Vizer Zoltán emlékére. A díj kiemelkedő pedagógus életmű elismeréseként adományozható, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a tehetséges tanulók felkutatása területén végzett kimagasló tevékenységre, valamint az OSZTV versenyeken elért 1-10. helyezésért végzett jelentős tevékenységre, illetve ennek eredményére.

Intézményünkben idén Háda Zoltánné tanárnő részesült ebben az elismerésben, az átadóra 2021. június 7-én került sor ünnepélyes keretek között. A díjakat a Kisvárdai Szakképzési Centrum főigazgatója, Bodnár Attila Sándor adta át.

Háda Zoltánné 1982-ben szerezte diplomáját a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi karán, biológia-földrajz szakon. A diploma megszerzése után Sárospatakon helyezkedett el kollégiumi nevelőtanárként. Intézményünkben pályafutását 1985. 08. 17-én kezdte kollégiumi nevelőként. Évfolyamvezetőként a rábízott tanulókat mindig nagy odafigyeléssel, gondoskodással nevelte.

1997-től már nem a kollégiumban, hanem iskolánkban folytatta oktató-nevelő munkáját, biológia-földrajz szakos szaktanárként. Osztályfőnökként a kezdetektől segítette az osztály közösségi életének alakulását, fejlődését. Diákjait tyúkanyóként terelgette, őszinte szeretettel és odafigyeléssel fordult feléjük. Nyugodt habitusával, türelmével közvetlen kapcsolatot tudott kialakítani minden egyes diákjával.

Osztályfőnöki munkaközösség vezetőként éveken át összefogta és segítette az osztályfőnökök munkáját, szoros kapcsolatot ápolt a szülőkkel. Neki köszönhető, hogy iskolánk évről-évre megrendezi - a szülőkkel karöltve – a Kandó-Bált, amely már hagyománnyá vált intézményünkben.

A nappali tagozatos diákok mellett éveken át készítette érettségire felnőtt tanítványait, az esti gimnázium tanulóit.

1996-ban környezetvédelem szakos tanári végzettséget szerzett. Mindig igyekezett környezettudatos szemléletét diákjaival megismertetni, őket környezettudatossá nevelni, ennek érdekében rendszeresen szervezett környezetvédelmi vetélkedőket, programokat, alkalomadtán határon túli rendezvényeken is képviselte tanítványaival iskolánkat.

Tevékenyen részt vett a vöröskeresztes bázisiskola cím elnyerésében. A szakmai nyári gyakorlatokon elsősegélynyújtó foglalkozásokat tart diákjainknak.

Pályafutása alatt folyamatosan képezte magát, közoktatás vezetői képzettséget szerzett. Szakmai tapasztalatával segítette főiskolai és egyetemi hallgatók gyakorlati felkészülését.

Munkatársaival mindig megértő, segítőkész, türelmes, gyerekcentrikus szemléletmódjának és szakmai felkészültségének köszönhetően mindannyian példaképként tekinthetünk rá.

Szívből gratulálunk a díjhoz!

Háda Zoltánné - Vizer Zoltán szakképzésért díj