Hírek

Ballagás

Elballagtak végzőseink 2022-ben

Ballagás… Valami réginek a lezárása és valami újnak a kezdete. A végzősök elbúcsúznak a jól ismert biztonságot nyújtó almamátertől. Attól a helytől ahol felnőtté váltak, ahol barátságok és szerelmek szövődtek és immár felnőttként mennek tovább.

Iskolánkban 2022. április 29-én 10 órától került megrendezésre a ballagási ünnepség. Szikrázó napsütésre ébredtünk, az épület udvara megtelt feszült várakozással. Pontban 10 órakor megszólalt a csengő, majd a ballagó diákok elindultak az osztálytermeikből utolsó útjukra az iskolában, végül megérkeztek az ünnepség helyszínére.

Felcsendült a Himnusz, majd a vendégek átadhatták virágaikat a végzősöknek.

Ezt követően Dienes Dávid 12.A osztályos tanuló előadásában Ladányi Gábor: Búcsú iskolámtól című versét hallgattuk meg.

A végzős diákok nevében Orgován Viktória 12.B osztályos tanuló búcsúzott, majd iskolánk énekkarának műsora következett. Valla Attila – Bogdán Csaba Búcsúznunk kell című dalát Fedor Annamária 11.A és Balázs Sándor 10.C osztályos tanulók adták elő, ezután Zorán Szép holnap című dalát hallhattuk.

Vass Levente igazgató úr megtartotta ünnepi beszédét, majd Lénárt Zoltán 11.A osztályos tanuló mondott verset.

A jutalmak átadása következett, igazgatói dicséretben részesültek:

A 12.A osztályból:
 • Albert Ernő, sportrendezvényeken való aktív részvételéért.
 • Boros Attila, kitartó szolgalmáért és példamutató magatartásáért.
 • Demeter Zita Anita, közösségi munkájának elismeréséül.
 • Dienes Dávid, jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, közösségi munkájáért, és a szakmai versenyeken való szerepléséért.
 • Lesku István, jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és a szakmai versenyeken való szerepléséért.
 • Pinkóczi Zoltán, kitartó szolgalmáért és példamutató magatartásáért.
 • Varga Zsombor, a szakmai és nyílt napokon végzett közösségi tevékenységéért, az Ifjúsági Vöröskeresztben végzett munkájáért és az elsősegélynyújtó versenyeken elért eredményéért.
A 12.b osztályból:
 • Ábrány Klaudia, közösségi munkájának elismeréséül.
 • Apsaj Rebeka Kitti, jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, közösségi munkájáért, és a pénzügy-gazdasági versenyeken való szerepléséért.
 • Klinecz Zoltán, jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért.
 • Németh Ilona, jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, közösségi munkájáért, és a pénzügyi-gazdasági versenyeken való szerepléséért.
 • Orgován Viktória, közösségi munkájának elismeréséül.
 • Palcsák Márta Szabina, kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és a pénzügyi-gazdasági versenyeneken való szerepléséért.
 • Papp Richárd, a kollégiumban nyújtott közösségi tevékenységéért, színjátszókörben végzett munkájáért.
 • Varga Viktória, a kollégiumban nyújtott közösségi tevékenységéért.
A 12.C osztályból:
 • Báder Annabella, jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért,
  közösségi munkájáért és a belügyi rendészeti tanulmányi versenyen elért eredményéért.
 • Csatári Csenge, jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért,  közösségi munkájáért és a belügyi rendészeti tanulmányi verseny országos döntőjében elért kiemelkedő eredményéért.
 • Giesinger Márk, jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és a belügyi rendészeti tanulmányi versenyeken elért eredményéért.
 • Lakatos Pál, jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, közösségi munkájáért és a belügyi rendészeti tanulmányi verseny országos döntőjében elért kiemelkedő eredményéért.
 • Nagy Márkó, jó tanulmányi eredményéért és a belügyi rendészeti tanulmányi verseny országos döntőjében elért kiemelkedő eredményéért.
 • Simon József, jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, sportteljesítményéért és a belügyi rendészeti tanulmányi verseny országos döntőjében elért kiemelkedő eredményéért.
 • Szőllősi István, jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, és kiemelkedő közösségi munkájáért.
Kandó plakett

Intézményünk legnagyobb elismerését, a Kandó plakettet Dienes Dávid 12.A osztályos tanulónak és Palcsák Márta Szabina 12.B osztályos tanulónak ítélte meg iskolánk nevelőtestülete:

 • Dienes Dávid részére jó tanulmányi eredményéért, kiemelkedő közösségi munkájáért, a diákszínkörben végzett tevékenységéért, iskolai és városi rendezvényeken való színvonalas szerepléséért, az Ifjúsági Vöröskeresztben végzett munkájáért és az elsősegélynyújtó versenyeken elért eredményeiért.

 • Palcsák Márta Szabina részére kiváló tanulmányi eredményéért, kitartó szolgalmáért, példamutató magatartásáért, a szakmai versenyeken elért eredményeiért.

 

Köszönet a szülőknek

Ez a sok szép eredmény azonban elképzelhetetlen lett volna a szülők odaadó támogatása nélkül. A szülői munkaközösségben folytatott lelkes tevékenységéért külön köszönetünket fejeztük ki Demeter Zsoltné, László Anita és Szőllősi Istvánné szülőknek.

Városi elismerések

Ezután Helmeczi László, Záhony város polgármestere átadta Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete által adományozott Pedagógus Életpályáért elismerő címet Makkai Mária tanárnő részére kiemelkedő pedagógusi munkásságára tekintettel.

Makkai Mária kolléganő 1981-ben szerezte meg diplomáját német nyelv és irodalom szakon, az Ungvári Egyetemen.

1990. augusztus 15-től kezdte tanári pályafutását településünkön, a záhonyi Általános Iskolában. Munkáját mindig céltudatosan végezte, rendszeresen vett részt diákjaival városkörzeti, megyei és országos tanulmányi versenyeken, ahol kimagasló eredményeket ért el tanítványaival.

2005. júliusától a Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola és Gimnáziumban folytatta oktató-nevelő munkáját német nyelvtanárként és mai napig az intézmény dolgozója.

A pedagógus pályán eltöltött évek alatt szaktanárként több száz diákkal ismertette meg a német nyelv szépségeit.

Saját bevallása szerint a tanítás a legszebb hivatás.

Ezt követően pedig az Év Végzős Diákja Díjat Dienes Dávid 12.A osztályos tanuló vehette át polgármester úrtól.

Dávidot az intézményben eltöltött négy év alatt példamutató, segítőkész diákként ismerhettük meg. Több alkalommal is képviselte intézményüket szakmai és közismereti versenyeken egyaránt. Elismerésre méltó költészet iránti szeretete és tehetsége. Lelkes tagja a Kandó újságíró csapatának, operatőrként többször részt vett iskolai filmek készítésében. Kitartása, szorgalma példa lehet diáktársai számára.

A jutalmak kiosztása után iskolánk alsóbb évfolyamos tanulóinak nevében Fedor Annamária 11.A osztályos tanuló köszönt el a végzős diákoktól, majd a hagyományos zászlóátadás következett.

Zárásként közösen elénekeltük a Szózatot, majd az elballagott diákok felvonultak osztálytermeikbe az utolsó osztályfőnöki órára.

Kattints az alábbi képekre, ha nagyobb méretben meg szeretnéd nézni.