Iskolánkról

Felvételi tájékoztató a 2021/2022-es tanévre

Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

2021/2022 tanév

OM azonosító: 203043

 

Logisztikai technikus
Intézményi kód: 4001
 Vasútforgalmi szolgálattevő technikus
Intézményi kód: 4002
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Intézményi kód: 4003
Közszolgálati technikus
Intézményi kód: 4004
Közlekedésautomatikai technikus
Intézményi kód: 4005

 

Elérhetőségeink:

Címe: 4625 Záhony, Kárpát út 4.

Email: titkarsag.zkando@gmail.com

Honlap: www.zkando.hu

 

A felvételi tájékoztatót a honlapon is megtekintheted, ha tovább olvasol, vagy letöltheted itt a teljes dokumentumot pdf formátumban.

Technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.

Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítanod, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás.

A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé, amely emelt szintű érettségi vizsgának felel meg.

A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél, a szakirányú továbbtanulásnál. Az öt év elvégzése után egyszerre kapod kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, és még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetőséged van.

Szakképző intézményben a tanuló ösztöndíjra jogosult, mely ágazati alapoktatásban az érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének 5%-a, szakirányú oktatásban pedig a tanulmányi átlag függvényében alakul.

Kollégiumi elhelyezést ingyenesen biztosítunk a férőhelyek függvényében.

A felvételi eljárásban a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi átlagot vesszük figyelembe, és ez alapján rangsorolunk.

Sajátos nevelési igényű tanulók felvételijével kapcsolatos tudnivalók:

Diszgráfiás, diszlexiás, diszkalkuliás és BTMN-s tanulókat integráltan oktatunk.

A 2021/22-es tanévben induló technikumi képzéseink bemutatása:

Kötelező idegen nyelv angol vagy német

KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÁGAZAT

Logisztikai technikus

5 év

Intézményi kód: 4001

(Ez az a kód, amellyel az intézményen belül kiválasztható a szakma a jelentkezés során.)

Logisztika és szállítmányozás szakmairányban:

 • összehangolja, tervezi, lebonyolítja és ellenőrzi a fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket.
 • alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, készletezését és az elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi.
 • Rendszeres kapcsolatot tart a belföldi és a nemzetközi partnerekkel, ügyfelekkel.
 • Fuvarokmányokat állít ki
 • pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat is ellát.

Vasúti árufuvarozás szakmairányban

 • irodai környezetben átveszi az ügyféltől a vasútikocsi megrendeléseket és elvégzi a megrendelések visszaigazolását.
 • Kiállítja és jóváhagyja a küldemény továbbításához szükséges belföldi és nemzetközi forgalmú fuvarleveleket.
 • Kapcsolatot tart az ügyfelekkel, a társszervezetek munkatársaival
 • Rakodó helyeken ellenőrzi a rakodási szabályok betartását, szükség esetén eljár a rakodási rendellenesség megszüntetésénél.
 • Figyelemmel kíséri a menetrendszerinti vonatközlekedést, koordinálja a vonatok, küldemények kezelését végző munkavállalók tevékenységét.

KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÁGAZAT

 Vasútforgalmi szolgálattevő technikus

5 év

Intézményi kód: 4002

(Ez az a kód, amellyel az intézményen belül kiválasztható a szakma a jelentkezés során.)

 • A szakmai utasításoknak megfelelően, vasutastársaival együttműködve, a hatáskörébe tartozó állomásokon és azok szolgálati helyein megszervezi a menetrendszerű vonatközlekedést, a biztonságos és hatékony tolatást.
 • Szolgálatával kapcsolatos rendelkezéseket ad az állomáson és a nyíltvonalon valamennyi forgalmi tevékenységet ellátó dolgozó részére
 • szabályozza a forgalmat a szomszédos állomások viszonylatában az ott szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevők, a nyílt pályán vonatfogadásra kötelezettek és szükség esetén a közlekedő vonatok személyzetének bevonásával.
 • kiadott rendelkezései útján meghatározza az elvégzendő feladatokat és azok sorrendjét.
 • Tevékenységét a hagyományos, valamint a számítógéppel vezérelt elektronikus biztosítóberendezések és a vasúti informatikai rendszerek kezelésével végzi

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

5 év

Intézményi kód: 4003

(Ez az a kód, amellyel az intézményen belül kiválasztható a szakma a jelentkezés során.)

 • Aktív és meghatározó tagja a gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének.
 • Könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői feladatokat végez, adóbevallást készít.
 • Elvégzi a gazdálkodó szervezet adó- és járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat
 • Szóban és írásban a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával.
 • A szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki- és befizetéseket, valamint az utalásokat.
 • Nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és szerződéseket.
 • A pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez.
 • Kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalmazásának.

RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT

Közszolgálati technikus

5 év

Intézményi kód: 4004

(Ez az a kód, amellyel az intézményen belül kiválasztható a szakma a jelentkezés során.)

Rendészeti technikus szakmairányban:

 • elsajátítja a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi hivatásrendek legalapvetőbb szakmai ismeretanyagát.
 • részt vesz őrzési, megfigyelési, ellenőrzési és esetlegesen szükségessé váló intézkedési feladatai végrehajtásában
 • belső és közterületi járőrszolgálatot lát el, szállítmánykísérési feladatokat végez, elfogja a szabálysértésen és bűncselekményen tetten ért személyt.
 • a szakmai szabályok betartásával alkalmazni tudja a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt
 • Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ

Közigazgatási ügyintéző szakmairányban:

 • elsajátítja az alapvető rendészeti, a magánbiztonsági, valamint a közigazgatás felépítésére, működésének szabályaira vonatkozó legfontosabb szabályokat
 • személyesen eljárva írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja az ügyfelek megkereséseit
 • A megkereső ügyfelek részére jogkörében eljárva felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az elektronikus szolgáltatásokkal vagy a hatósági eljárásokkal kapcsolatosan, a kért igazolásokat, adatokat elektronikus vagy papír alapú dokumentumon kiadja
 • Gépírás, szövegszerkesztés tudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el
 • Ügyviteli feladatainak ellátása körében iratokat érkeztet, iktat és kezel papír alapon és elektronikus formában is az általános és a minősített iratokra vonatkozó szabályok figyelembevételével

ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA ÁGAZAT

Közlekedésautomatikai technikus

5 év

Intézményi kód: 4005

(Ez az a kód, amellyel az intézményen belül kiválasztható a szakma a jelentkezés során.)

 • Üzemelteti a kötöttpályás közlekedési rendszerekben működő vasúti jelző- és biztosítóberendezéseket
 • Elvégzi a vasúti biztosítóberendezések mechanikus és villamos szerkezeti elemeinek tervszerű – technológiai utasításokban meghatározott fenntartását.
 • Elvégzi a vasúti biztosítóberendezések mechanikus egységeinek, és villamos áramköreinek tervszerű – technológiai utasításokban meghatározott – beszabályozását.
 • Üzemzavar esetén behatárolja és meghatározza a vasúti biztosítóberendezésekben keletkező hibákat, gondoskodik azok elhárításáról
Vissza