Diákújságíróink cikkei

Mit ünneplünk október 23-án?

Mit ünneplünk október 23-án?

Szerző: Kiss Olívia Tímea, 14.A

Az 1956-os év egy, “Bárhogy lesz, úgy lesz,, év volt. Október 23-án azonban történt valami, ami meghatározta a magyar történelmet. Az egyetemi ifjúság és a hozzá csatlakozó tömeg azt mondta: ne legyen akárhogy!

Megalázottság... Félelem és kiszolgáltatottság... Éjszakai elhurcolások... Rögtönítélő népbírósági perek...

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca. A budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be november 10-én.

Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásához vezetett.

November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a nyugati nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott szabadságharca így végül elbukott.

Az országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített.

Úgy vélem ez az az időszak, amire azért érdemes minden éven megemlékeznünk, hogy ne feledjük, milyen elszántsággal tudtak a fiatal egyetemisták kezdeményezésére annyian kiállni a kiszolgáltatottság és félelem ellen. Főképp a fiatalabb generációk vehetnek erről példát, hisz olyan világban élünk, ahol egyre nehezebben kiállnunk az igazán fontos és a nemzetünket szolgáló igazság mellett.