Hírek

Tájékoztató a nyári összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének rendjéről

Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll.

A tanulóknak az alábbiak szerint kell összefüggő gyakorlaton (úgynevezett nyári gyakorlaton) részt venniük:

Ágazat 10. évfolyamon 11. évfolyamon 13. évfolyamon
Közlekedés 140 óra 140 óra Vasútforgalmi szolgálattevő 160 óra
Közlekedésautomatikai műszerész
Rendészet 140 óra 140 óra

A gyakorlaton való részvétel kötelező. A szakképzési törvény értelmében a magasabb évfolyamba lépés feltétele az előírt összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése.

Fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.

A gyakorlat programja a kerettantervi előírások alapján összeállított feladatokból áll.

Időpont: 2019.06.17. – 2019.07.12. (4 hét)

Mulasztások igazolása

  1. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 39. § (4) értelmében:

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) 20%-át, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamba nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) 5%-át. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.

A gyakorlat teljesíthető:

  • a tanuló által keresett munkahelyen, vagy
  • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál, cégeknél (www.isziir.hu honlapon „gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása” menüben kereshető)
  • ha a fenti lehetőségek egyikével sem sikerül gyakorlati helyet találni, akkor az iskolai tanműhelyben kell a gyakorlatot elvégeznie.

Szakmai gyakorlat teljesítése iskolán kívül

Az iskolán kívül teljesítendő összefüggő szakmai gyakorlat esetén a gyakorlat idejére szóló együttműködési megállapodást kell kötni. Az együttműködési megállapodás a kiválasztott munkahely és az iskola között jön létre és a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzi.

Kötelező tanulói juttatások:

Az összefüggő szakmai gyakorlat idejére (külső képzőhely esetén) pénzbeli juttatást kell fizetni. A pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szeresénél (19,5%). A tanuló ösztöndíját hetekre bontva kell megállapítani. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad, valamint a hiányzást pótolnia kell. Felelősségbiztosítást együttműködési megállapodás esetén az iskola, mint a gyakorlati képzés szervezője, köti a tanuló javára.

Záhony, 2019. május 7.

Kádas Katalin
gyakorlati oktatásvezető

Kövess minket a közösségi média oldalakon is:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Vissza