Hírek

Így zajlott a ballagás és épületátadó a Kandóban

A ballagás a búcsúról szól… a búcsú pedig mindig szívszorító. A végzősök elköszönnek azoktól a tanároktól, barátoktól, akikkel nap, mint nap együtt koptatták a padokat az osztálytermekben. Az iskola azonban nem egyenlő a könyvekkel és a tanulással… ki tudja mennyi barátság, és szerelem szövődött az épület falai között, ezeket a barátokat és szerelmeket kapják ajándékba a diákok az itt töltött 4 év alatt. Előfordulhat, hogy csak egy rövid időre, de lehet, hogy egy egész életen keresztül elkísérik őket ezek az emberek az itt megszerzett tudással együtt. Lehet szeretni, vagy nem szeretni, de mindenképpen fontos állomása az a hely az életnek, ahol gyermekből felnőtté cseperednek.

Az itt töltött 4 évnek méltó lezárása a ballagási ünnepség, amely idén 2019. május 3-án került megrendezésre intézményünkben, ezzel együtt a felújított iskolaépületünk ünnepélyes átadására is sor került.

A zord időjárást felváltva verőfényes napra virradtunk a ballagás reggelén. A rendezvény 10 órától vette kezdetét az iskola melletti betonpályán.

A három végzős osztály vidáman, de elérzékenyülve vonult be a számukra kijelölt helyre, majd elhangzott a Himnusz.

Pócsikné Papp Enikő tanárnő vezette a műsort, köszöntötte a végzős diákok hozzátartozóit, a meghívott vendégeket.

Elsőként Leleszi Ágnes, a Kisvárdai Szakképzési Centrum főigazgató asszonyának felemelő ünnepi beszédét hallhattuk,

majd Helmeczi László polgármester úr mesélt az iskolánkban diákként töltött éveiről.

Ezután az ünnepélyes épületátadásra került sor, melyet a főbejárat előtt kihúzott nemzeti színű szalag átvágása szimbolizált. A szalagot Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, Helmeczi László, Záhony város polgármestere, Leleszi Ágnes, a Kisvárdai Szakképzési Centrum főigazgató asszonya, Matus Attila Imre kancellár, Kuzma Pál, a Kelet-Onyx Kft. képviselője, valamint Bodnár Attila Sándor iskolánk tagintézmény-vezetője vágta át. A felújítás a KEHOP-5.2.2-16-2016-00079 kódszámú, „A Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Közlekedési Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma energetikai korszerűsítése" című projekt keretében megvalósult meg.

Kezdetét vette a ballagás talán legmegindítóbb része, a hozzátartozók átadhatták a virágokat a végzős diákoknak, majd Bodnár Attila Sándor, iskolánk tagintézmény-vezetője megtartotta ünnepi beszédét.

Ezt követően Csákány Martin Elemér 12.A osztályos tanuló szavalatát hallhattuk.


A végzős diákok nevében Bökönyi Richárd 12.C osztályos tanuló búcsúzott,

majd Boriné Pokol Szilvia tanárnő vezetésével énekkarunk műsora következett.

Kiss Olívia Tímea 11.A osztályos tanuló versével zárult a műsor ezen része.

Ezután a jutalmak átadása következett.

A Záhonyban működő köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok és tanulók díjazása érdekében Záhony Város Képviselő testülete a köznevelési intézményben kiemelkedő tevékenységet végző pedagógusok és tanulók elismeréséről szóló 8/2019 (III.13.) önkormányzati rendeletében szabályozta a kitüntetések és az elismerő címek adományozásának feltételeit és szabályát.

A Pedagógus Életpályáért elismerő cím adományozható a településen működő köznevelési intézmény pedagógusa számára, aki a település köznevelési intézményeiben legalább húsz éves munkaviszonnyal rendelkezik, kiemelkedő tehetséggondozó tevékenységet folytat, rendszeresen aktívan részt vesz a pedagógiai és városi rendezvényeken. Ebben az évben tantestületünk Pedagógus Életpályáért elismerő címre Szalay Lászlóné tanárnőt javasolta, az elismerést Helmeczi László, Záhony város polgármestere adta át.

Az Év Végzős Diákja Díj kitüntetésre az a Záhonyban működő nappali tagozatos köznevelési intézmény végzős tanulója javasolható, akinek a tanulmányi átlaga az adott tanévben eléri a 4,0 eredményt, valamint a tanulmányi jogviszonya alatt helyi szinten túlmutató tanulmányi, kulturális vagy sport versenyen elért kimagasló eredményéért.

Az Év Végzős Diákja díjra iskolánk tantestülete Bökönyi Richárd 12.C osztályos tanulót javasolta. Az elismerést Helmeczi László, Záhony város polgármestere adta át.

Majd a végzős osztályok legeredményesebb tanulóinak jutalmazása következett:

A 12.A osztályból:

 • Igazgatói dicséretben részesült Csákány Martin Elemér kiváló tanulmányi eredményének elismeréséül. Az iskolai diákszínkörben végzett aktív tevékenységéért, a Magyar Vöröskereszt munkájában való aktív részvételéért, kollégiumi közösségi munkájáért.
  2019-ben iskolánk létrehozott egy új díjat, a Kandó-Pulitzer díjat, amelyet az a diákújságíró vehetett át, aki az év során a legeredményesebb munkát végezte a Kandó Times újságíró csapatában, és akinek a cikke a legnagyobb olvasottságot érte el iskolánk honlapján, a győztes cikket több mint 1000 látogató olvasta. Kandó-Pulitzer díjat kapott Csákány Martin Elemér 12.A osztályos tanuló.
 • Igazgatói dicséretben részesült Hudák Márk az iskolai diákszínkörben végzett aktív tevékenységéért, a Magyar Vöröskereszt munkájában való aktív részvételéért, kollégiumi közösségi munkájáért.
 • Igazgatói dicséretben részesült Kovács Barbara osztályában végzett közösségi munkájának elismeréséül. Továbbá elsősegélynyújtó szakkörben és a Magyar Vöröskereszt munkájában való aktív részvételéért. Ezen kívül a Celerus Bt. által szervezett országos Munkahelyi Elsősegélynyújtó Versenyen elért első helyezésért.
 • Igazgatói dicséretben részesült Molnár Marcell kiváló tanulmányi eredményének elismeréséül.
 • Igazgatói dicséretben részesült Orbán Gergő közösségi munkájának elismeréséül.
 • Igazgatói dicséretben részesült Orgován Klaudia kiváló, lelkes énekkari munkájáért.
 • Igazgatói dicséretben részesült Pócsik Csaba Levente jó tanulmányi eredményének elismeréséül.
 • Igazgatói dicséretben részesül Ragány Annamária kiváló, lelkes énekkari munkájáért.

A 12.b osztályból

 • Igazgatói dicséretben részesült Gál Adrienn: jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, az iskolai diákszínkörben végzett aktív tevékenységéért, a Magyar Vöröskereszt munkájában való aktív részvételéért, továbbá elsősegélynyújtó szakkörben.
 • Igazgatói dicséretben részesült Jóni Angelika, osztályközösségi munkájáért és kiváló, lelkes énekkari munkájáért.
 • Igazgatói dicséretben részesült Kiss Enikő közösségi munkájának elismeréséül.
 • Igazgatói dicséretben részesült Révész Alexa jó tanulmányi eredményéért és pédamutató magaviseletéért és kiemelkedő osztályközösségi munkájáért.
 • Igazgatói dicséretben részesült Szikszai Máté az iskolai diákszínkörben végzett aktív tevékenységéért.
 • Igazgatói dicséretben részesült Török Zsolt jó tanulmányi eredményéért, sikeres német középfokú nyelvvizsgájáért, példamutató magatartásáért.

A 12.C osztályból

 • Igazgatói dicséretben részesült Antal András Az iskolai diákszínkörben végzett aktív tevékenységéért.
 • Igazgatói dicséretben részesült Bökönyi Richárd példamutató magatartásáért, kimagasló közösségi munkájáért és jó tanulmányi eredményéért,
 • Igazgatói dicséretben részesült Czap László kiemelkedő sporttevékenységéért.
 • Igazgatói dicséretben részesült Faragó Dániel osztályközösségi munkájáért.
 • Igazgatói dicséretben részesült Horváth Petra jó tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért.
 • Igazgatói dicséretben részesült Nagy Konrád osztályközösségi munkájáért.
 • Igazgatói dicséretben részesült Orgován Krisztián kimagasló sport teljesítményéért
 • Igazgatói dicséretben részesült Szabó Laura Lídia kiváló, lelkes énekkari munkájáért
 • Igazgatói dicséretben részesült Takács Éva osztályközösségi munkájáért

14.A osztály

Nevelőtestületi dicséretben részesült Lipták István az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezéséért.

Intézményünk legnagyobb elismerését, a Kandó-plakettet a középiskolai évek alatt nyújtott kiváló tanulmányi eredményének elismeréséül, az iskolai diákszínkörben és a diákújságíró szakkörben végzett aktív tevékenységéért, a Magyar Vöröskereszt munkájában való részvételéért, történelem és szavalóversenyeken nyújtott teljesítményéért és kollégiumi közösségi munkájáért Csákány Martin Elemér 12.A osztályos tanulónak ítélte meg iskolánk nevelőtestülete.

Kiváló tanulmányi eredményéért, a diákönkormányzatban és a diákújságíró szakkörben végzett munkájáért, az iskolai diákszínkörben végzett aktív tevékenységéért, a Magyar Vöröskereszt munkájában való aktív részvételéért, kollégiumi közösségi munkájáért, valamint az Értéktár vetélkedőkön elért eredményeiért Bökönyi Richárd 12.C. osztályos tanulónak szintén Kandó-plakettet ajándékozott iskolánk nevelőtestülete.

A szülői munkaközösségben folytatott lelkes tevékenységéért külön köszönetet mondtunk Orbán Csabánénak, Bálint Andreának, Bíró Szilviának, Gyüre Barnánénak, Szalmasági Zoltánnénak.

Az alsóbb évfolyamos tanulók nevében Szabó Annamária 11.A osztályos tanuló köszönt el végzős diákjainktól.

Végezetül iskolánk egyik legszebb hagyományára, a zászlóátadásra került sor, a zászlókat Kovács Barbara 12.A és Török Zsolt 12. B osztályos tanulók adták át Demjén Amanda 11.B és Doktor Simon 11.C osztályos tanulóknak.

A végzős osztályok a tanulók nevével ellátott szalagokat kötöttek fel iskolánk zászlajára.

A 12. A osztály nevében Kovács Barbara és Orbán Gergő,

a 12. B osztály nevében Jóni Angelika és Nagy József,

a 12.C osztály nevében Bökönyi Richárd és Horváth Petra kötötte fel a szalagot.

Elhangzott a Szózat, majd az osztályok elvonultak az utolsó osztályfőnöki órájukra.

 

Kövess minket a közösségi média oldalakon is:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Vissza